KLASTER SMART IT

Klaster Smart IT (http://smartpl.org/) powstał w celu nawiązania współpracy między podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych technologii a nowatorskimi firmami informatycznymi. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania nowych technologii na polskim i światowym rynku. Konsorcjum pragnie wypromować i rozpowszechnić rozwiązania informatyczne należące do uczestników Klastra Smart IT i podmiotów z nim współpracujących. Tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią wpływa na poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klaster działań jest wsparcie m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych oraz transfer innowacyjnych technologii w ramach EGTA – Międzynarodowej Sieci Transferu Technologii.

Członkowie Klastra zajmują się projektami zmierzającymi do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego pod względem gospodarczym w sposób nowoczesny i przemyślany. Wprowadzanie w życie tych technologii odbywa się przede wszystkim z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, w tym również naszych bliskich, by mogli żyć w sposób efektywny i oszczędny w czystym, przyjaznym środowisku otoczeniu. Priorytetowymi programami Klastra Smart IT są także Smart Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe. 

Działania podejmowane przez Klaster Smart IT skupiają się również na prowadzeniu współpracy naukowo-badawczej oraz komercjalizacji jej wyników. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest ściśle powiązana ze zwiększaniem efektywności użytkowania energii elektrycznej.