facebook

Smart IT

Klaster Smart IT (http://smartpl.org/) powstał w celu nawiązania współpracy między podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych technologii a nowatorskimi firmami informatycznymi. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania nowych technologii na polskim i światowym rynku. Konsorcjum pragnie wypromować i rozpowszechnić rozwiązania informatyczne należące do uczestników Klastra Smart IT i podmiotów z nim współpracujących. Tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią wpływa na poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klaster działań jest wsparcie m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych oraz transfer innowacyjnych technologii w ramach EGTA – Międzynarodowej Sieci Transferu Technologii.

Uczestnicy Klastra zajmują się projektami zmierzającymi do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego, gospodarowanego w sposób nowoczesny i przemyślany. Wprowadzanie w życie tych technologii odbywa się przede wszystkim z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, w tym również naszych bliskich, by mogli żyć efektywniej i oszczędniej w czystym, przyjaznym środowisku. Priorytetowymi programami Klastra Smart IT są także Smart Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe. 

Działania podejmowane przez Klaster Smart IT skupiają się również na prowadzeniu współpracy naukowo-badawczej oraz komercjalizacji jej wyników. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest ściśle połączona ze zwiększaniem efektywności użytkowania energii elektrycznej.

Klaster Smart IT stawia sobie za cel stworzenie i rozwój europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacyjnym poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych, a także stworzenie nowych możliwości biznesowych w skali europejskiej i światowej przy użyciu wspólnie podejmowanych przedsięwzięć biznesowych oraz marketingowych.

Skupiając się na pozytywnych zmianach zachodzących w dziedzinie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy nauką i biznesem, klaster Smart IT powołał do życia międzynarodową sieć transferu technologii - European Green Technology Alliance. EGTA jako europejska platforma transferu technologii zrzesza naukowców i ekspertów technologicznych z całej Europy. Zainteresowani mogą odnaleźć oferty w kluczowych obszarach globalnej gospodarki oraz aktualne informacje o trendach rynkowych i technologicznych, jak również porady i przykłady dobrych praktyk w zakresie transferu technologii.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://egta.eu/pl#

Kolejnym projektem klastra Smart IT mającym na celu promowanie polskiego sektora innowacji jest stworzenie unikalnego ekosystemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem nowatorskich projektów i wdrażanych przez nie innowacyjnych technologii. Smart EcoSystem (www.baseeu.com) to platforma skierowana zarówno do przedstawicieli biznesu, samorządów terytorialnych, uczelni, partnerów instytucjonalnych, jak i firm doradczych. System powstał w odpowiedzi na potrzeby wszystkich wyżej wymienionych grup i pozwala na uniknięcie wspomnianych przeszkód z jednoczesnym zapewnieniem ochrony własności intelektualnej jego członków. Platforma Smart EcoSystem dysponuje odpowiednim potencjałem dla skutecznej promocji polskiego sektora innowacji. Poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno – prywatnym w Smart EcoSystemie kreowane są możliwości projektowe dające szansę na osiągnięcie znacznych efektów gospodarczych i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zapraszamy na stronę platformy Smart EcoSystem: http://baseeu.com/

Smart City to pionierska inicjatywa, która ma ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Koncepcja inteligentnego miasta, jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej, idzie w parze z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisję Europejską. Zaangażowanie miast w budowę „Smart City” pomoże m.in. w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku oraz osiągnieciu niezależności energetycznej. Inteligentne miasta już istnieją i potwierdzają, że najlepszym kierunkiem rozwoju współczesnych aglomeracji jest właśnie idea Smart City. Jej realizacja umożliwia wzrost jakości życia przy zmniejszeniu jego kosztów.

Klaster Smart IT angażuje się w ideę Smart City poprzez działalność w obszarze nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań z zakresu Smart Home - wszechstronnego sterowania urządzeniami domowymi, Smart Metering - inteligentnych systemów pomiarowych, które umożliwiają kontrolę wydatkowania energii oraz Smart Grid - inteligentnych sieci elektroenergetycznych, których głównym celem jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Utworzony przez Klaster Smart IT portal Smart City (www.smartpl.eu) promuje i omawia rozwiązania, które mają ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzi­nie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. W osiągnięciu tego celu portal wspierają ośrodki rządowe i samorządowe, instytuty naukowo-badawcze oraz przedsiębiorcy i eksperci niezależni.

W ramach działalności Klastra realizowany jest również cykl odbywających się od 2012 r. konferencji, podczas których poruszana jest tematyka inteligentnych przestrzeni i struktury inteligentnego miasta. Każde wydarzenie z cyklu Smart City stawia sobie za cel odpowiedzi na pytania dotyczące przełożenia teorii inteligentnych miast na konkretne rozwiązania.

W ramach działalności Smart IT opracowano chmurę aplikacyjną o nazwie Green Cloud. Jest to pierwszy na świecie projekt łączący aplikacje webowe, aplikacje mobilne oraz urządzenia telemetryczne, mający za zadanie ułatwić komunikację pomiędzy producentami sprzętu i twórcami aplikacji. Green Cloud odbiera dane z zarejestrowanych urządzeń użytkowników i w sposób ustandaryzowany udostępnia je w wybranych przez użytkownika aplikacjach. Wszystkie trzy moduły - aplikacje mobilne, segment aplikacji webowych oraz segment rozwiązań sprzętowych – pracują niezależnie, a po zleceniu odpowiednich komend oraz przeprowadzeniu autoryzacji komunikują się ze sobą. Interfejs zostanie udostępniony dla dwóch rodzajów użytkowników. Pierwszą grupą są deweloperzy urządzeń – chmura umożliwi im skoordynowanie pracy urządzeń z platformą deweloperską, co spowoduje efektywne zarządzanie danymi oraz konfigurację. Drugą grupą są twórcy aplikacji mobilnych i webowych, którzy będą mogli sprawnie i skutecznie pobierać dane umieszczone w chmurze. Istotne jest, że oprócz obsługi informatycznej systemu, możliwy jest dostęp do zintegrowanego z nim sprzętu i aplikacji. Aplikacje mobilne oraz webowe, takie jak m.in.: GreenMED, GreenCars, GreenSOS, GreenFamily, GreenSale, uwzględniają indywidualne potrzeby klienta i w większości są nowością zarówno na rynku polskim, jak i światowym. Umożliwiają one monitorowanie i zarządzanie codziennymi czynnościami, co pomaga klientowi w oszczędzaniu czasu i pieniędzy.

Produkty powiązane z chmurą Green Cloud:

  • ASR – Autonomiczny System Ratunkowy
  • Green NET
  • Green Logger
  • Green Linker
  • Green Sensor
  • Green Dimmer
  • Green ONOFF