facebook

About us

Szanowni Państwo,

jako GreenPL.eu Invest Group jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się grup biznesowych w Polsce, która działa w wielu obszarach rynku, takich jak innowacyjne technologie, ICT i IT w zakresie inteligentnych miast, transport niskoemisyjny czy nowoczesne projekty logistyczne. Zajmujemy się także dostarczaniem nowych rozwiązań technologicznych w sektorze energetyki odnawialnej oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego. O naszym profesjonalizmie i doświadczeniu świadczy prowadzenie kilkudziesięciu innowacyjnych projektów inwestycyjnych we współpracy z partnerami finansowymi i przemysłowymi z całego świata. W ramach realizacji naszych projektów stosujemy materiały i komponenty najwyższej jakości oraz zapewniamy w pełni profesjonalną obsługę całego procesu inwestycyjnego.

Innowacyjność to określenie, które jest na stałe związane z naszymi projektami. Są one, właśnie przez wzgląd na tę właściwość, wyróżniane na arenie rynku w Polsce, Europie i na świecie. Możemy poszczycić się udziałem w wielu przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym, np. misjami gospodarczymi, podczas których kształtuje się przyszłość rozwoju gospodarczego na świecie. Nasi eksperci na bieżąco prowadzą działalność badawczą związaną z najszybciej rozwijającymi się dziedzinami na rynku, takimi jak IT, innowacyjne projekty logistyczne, nowoczesne technologie, pojazdy elektryczne itd.

Transport niskoemisyjny i aktywny rozwój elektromobilności jest niezmiernie istotnym aspektem obszaru naszej działalności. Obecnie rynek samochodów elektrycznych na terenie Polski wykazuje stabilną tendencję wzrostową. Na jego rozwój znacząco wpływają regulacje prawne oraz zmiany organizacyjne. Zastosowania e-mobility są znacznie szersze niż mogłoby się wydawać. W trosce o ochronę środowiska, prowadzone przez nas inwestycje zapobiegają w możliwie największym stopniu zanieczyszczaniu środowiska, a także sprawiają, by było ono jak najbezpieczniejsze, szczególnie w transporcie i komunikacji na szczeblu narodowym i międzynarodowym. Zapewniamy także profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania i produkcji nowych modeli pojazdów elektrycznych, wdrażania elektrycznych systemów carsharingowych, rozwoju sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, a także wymiany silników istniejących pojazdów na elektryczne.

Obszarem naszych zainteresowań jest również logistyka. Ze względu na dogodne położenie w Europie, Polska jest ważnym ośrodkiem logistycznym. Dodatkowo stały wzrost gospodarczy zachęca inwestorów do przenoszenia tu swojej działalności. Z powyższych względów realizujemy szereg projektów logistycznych przy współpracy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi, firmami branżowymi oraz grupami inwestycyjnymi, a także największymi deweloperami budowlanymi. Projekty realizowane są z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i komponentów, zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa stawianymi przed obiektami budowlanymi.

Kolejnym kluczowym elementem naszej działalności jest sektor energetyczny. Prowadzone projekty charakteryzuje dywersyfikacja potencjalnego wykorzystania technologii alternatywnych źródeł energii. Przeprowadzamy realizację rozproszonych instalacji prosumenckich przeznaczonych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne pozyskiwania energii ze słońca i wiatru. Realizacja przydomowych instalacji energii odnawialnej objęta jest wsparciem polskiego rządu. Każdy prosument może otrzymać bezzwrotne dotacje na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Wsparcie realizacji przydomowych instalacji prosumenckich owocuje zmniejszeniem zużycia energii i, co za tym idzie, niższymi kosztami utrzymania mieszkania.

Bierzemy również czynny udział w projektach zmierzających do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego, gospodarowanego w sposób nowoczesny i przemyślany. Priorytetowymi programami są także projekty typu Smart Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe.

Działania podejmowane przez nas skupiają się również na prowadzeniu współpracy naukowo-badawczej oraz komercjalizacji jej wyników. Skupiając się na pozytywnych zmianach zachodzących w dziedzinie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy nauką i biznesem, powołaliśmy do życia międzynarodową sieć transferu technologii - European Green Technology Alliance. EGTA jako europejska platforma transferu technologii zrzesza naukowców i ekspertów technologicznych z całej Europy. Kolejnym projektem mającym na celu promowanie polskiego sektora innowacji było stworzenie unikalnego ekosystemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem nowatorskich projektów i wdrażanych przez nie innowacyjnych technologii. Smart EcoSystem to platforma skierowana zarówno do przedstawicieli biznesu, samorządów terytorialnych, uczelni, partnerów instytucjonalnych, jak i firm doradczych.

 

Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące działalności poszczególnych podmiotów Grupy:

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

 

GreenPL.eu Invest Group to spółki nastawione na wspólny cel – realizację przedsięwzięć o atrakcyjnych stopach zwrotu i minimalnym ryzyku. Nasze biznesowe portfolio składa się z kilku wyspecjalizowanych, wzajemnie uzupełniających się podmiotów, które wspólnie dążą do zwiększenia skali realizowanych projektów i budowania pozycji Grupy na rynkach w Polsce, Europie i na świecie.

Jesteśmy grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowanych w realizacji projektów z sektora:

  • IT oraz ICT,
  • innowacyjnych technologii w zakresie OZE,
  • pojazdów elektrycznych,
  • nowoczesnych projektów logistycznych.

Zatrudniamy szereg ekspertów, którzy oferują wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Realizujemy naszą misję od pomysłu do finalnego efektu. Dzięki odpowiednio dobranym zasobom ludzkim umacniamy naszą pozycję na polskim i europejskim rynku. Posiadamy rozległą sieć agentów sprzedażowych, instalatorów, producentów sprzętu, projektantów, dystrybutorów sprzętu, centrów logistycznych, firm ubezpieczeniowych i wiele, wiele innych. Dbamy o stałe podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej naszego zespołu, która w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem sprawia, że nasi pracownicy należą do grona wybitnych ekspertów w projektowaniu, budownictwie, zarządzaniu, bezpieczeństwie pracy i ochronie środowiska.

Dodatkowo, dysponując wieloletnim doświadczeniem w branży IT oraz ICT, innowacyjnych technologii czy też elektromobilności, jesteśmy w stanie wykonać każdy projekt, niezależnie od jego skali i stopnia zaawansowania. Zajmujemy się nie tylko kompleksową obsługą projektów, ale także pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania. Rezultatem współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami, a także instytutami naukowymi jest zwiększenie skuteczności naszych działań. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Infrastruktura i Środowisko.