Klaster Green Energy

Dywersyfikacja źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej są celem wszystkich krajów świata i jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Adaptacja odnawialnych źródeł energii jest sposobem na ich osiągnięcie. Mimo ogromnego potencjału odnawialnych źródeł energii Polska jest nadal daleko w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej, dlatego też celem Klastra Green Energy jest wsparcie inwestycji promujących branżę ekologiczno – energetyczną.

Klaster Green Energy zrzesza przedsiębiorców, naukowców, ekspertów technologicznych oraz przedstawicieli sektora B+R. Zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, tj. wiatru, wody, promieni słonecznych, biogazu, geotermii oraz rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid). Udział w projektach Klastra Green Energy zapowiedziały m.in.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Klaster stawia sobie za cel rozwój innowacyjnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, do których należy m.in. najnowszy projekt - turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu.

Zapraszamy Państwa do współpracy z Klastrem Green Energy.