Klaster Green Cars

Klaster Green Cars stawia sobie za cel ochronę środowiska  naturalnego, dlatego jego członkowie niezwykle aktywnie działają na rzecz wdrażania ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej. Doskonała znajomość tego segmentu rynku, wynikająca z wieloletniego doświadczenia oraz szerokie grono wysoko wyspecjalizowanych ekspertów to gwarancja powodzenia prowadzonych inwestycji. Poza produkcją samochodów elektrycznych, Klaster Green Cars zajmuje się też konwersją pojazdów z napędem spalinowym na napęd elektryczny oraz budową infrastruktury ładowania. Wraz z partnerami biznesowymi, Klaster będzie wdrażać najnowsze technologie w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce.

Klaster Green Cars zrzesza firmy i instytucje rozwijające technologie pojazdów niskoemisyjnych i automatycznych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) oraz energetyki odnawialnej. Poprzez współpracę w ramach Klastra promowany jest niskoemisyjny transport i rozwijające się technologie mobilności elektrycznej. Nowatorskie rozwiązania technologiczne zostały docenione zarówno przez media, jak i organy administracyjne, czego przykładem jest I nagroda w konkursie „Innowacyjny Projekt 2010” organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego” dla auta elektrycznego Green Car skonstruowanego przez firmy zrzeszone w Klastrze Green Cars. W ramach konkursu wybudowano między innymi 68 publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Mielcu i Warszawie oraz 20 garażowych punktów ładowania.

Główne projekty Klastra Green Cars:

  • dostawa pojazdów elektrycznych na cele służbowe i publiczne – carsharing elektryczny i floty taksówek,
  • infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem nowatorskich słupków z opcjami ładowania dwukierunkowego i bezstykowego,
  • opracowanie bezprzewodowej sieci kontroli i monitoringu samochodów elektrycznych,
  • opracowanie specyfikacji stacji serwisowych dla samochodów elektrycznych,
  • wykonanie prototypu auta elektrycznego  na zasadach polskiej konstrukcji,
  • opracowanie prototypu autobusu elektrycznego dostosowanego do potrzeb polskich miast,
  • wykonanie 5 prototypów konstrukcji lekkich pojazdów elektrycznych, w tym rowerów elektrycznych,
  • portal innowacyjnych technologii oraz prototyp zielonej mikroelektrowni.

Zapraszamy Państwa na stronę carspl.eu.