facebook

Green Cars

Klaster Green Cars stawia sobie za cel dbałość o środowisko naturalne, dlatego jego członkowie działają na rzecz wdrażania ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej. Doskonała znajomość tego segmentu rynku, wynikająca z wieloletniego doświadczenia oraz szerokie grono wysoko wyspecjalizowanych ekspertów to gwarancja powodzenia prowadzonych inwestycji. Poza produkcją samochodów EV, Klaster zajmuje się też konwersją pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny oraz budową infrastruktury ładowania. Wraz z partnerami biznesowymi Klaster będzie wdrażać najnowsze technologie w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce.

Green Cars zrzesza firmy i instytucje rozwijające technologie pojazdów niskoemisyjnych i automatycznych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) oraz energetyki odnawialnej. Poprzez współpracę w ramach Klastra promowany jest niskoemisyjny transport i rozwijane technologie mobilności elektrycznej. Nowatorskie rozwiązania technologiczne doceniły zarówno media, jak i organy administracyjne, czego przykładem jest I nagroda w konkursie „Innowacyjny Projekt 2010” organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego” dla auta elektrycznego Green Car skonstruowanego przez firmy zrzeszone w Klastrze Green Cars. W ramach konkursu wybudowano między innymi 68 publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Mielcu i Warszawie oraz 20 garażowych punktów ładowania.

Główne projekty Klastra Green Cars:

  • dostawa pojazdów elektrycznych na cele służbowe i publiczne – carsharing elektryczny i floty taksówek,
  • infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem nowatorskich słupków z opcjami ładowania dwukierunkowego i bezstykowego,
  • opracowanie bezprzewodowej sieci kontroli i monitoringu EV,
  • opracowanie specyfikacji stacji serwisowych dla EV,
  • wykonanie prototypu auta elektrycznego według polskiej konstrukcji,
  • opracowanie prototypu autobusu elektrycznego dostosowanego do potrzeb polskich miast,
  • wykonanie 5 prototypów konstrukcji lekkich pojazdów EV, w tym rowerów elektrycznych,
  • portal innowacyjnych technologii oraz prototyp zielonej mikroelektrowni.

Zapraszamy Państwa na stronę carspl.eu.

Troska o środowisko naturalne, nieustannie rosnące ceny ropy oraz ograniczone jej złoża to główne czynniki, które przemawiają do producentów samochodów, zmuszając ich do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Należy zauważyć, że transport drogowy jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnym za 12% całej emisji dwutlenku węgla. Do najważniejszych zalet pojazdów elektrycznych bez wątpienia należą niskie koszty eksploatacji ze względu na eliminację akcyzowanych paliw płynnych oraz brak obiegu oleju. Pojazdy typu EV dodatkowo często są chłodzone powietrzem, co pozwala na jeszcze większe obniżenie wydatków. Między innymi z tego względu Komisja Europejska przyjęła strategię Transport 2050, która zakłada, że do roku 2050 z europejskich miast znikną niemal wszystkie samochody o konwencjonalnym napędzie, a zastąpią je auta elektryczne.

Powyższe dane potwierdzają, że samochód elektryczny jest przyszłością światowego rynku motoryzacyjnego. W Europie już od dawna można zaobserwować rosnący trend w sprzedaży ekologicznych pojazdów. Głównymi zaletami przemawiającymi na korzyść „zielonego transportu” są: duży komfort jazdy, wynikający między innymi z jego bezgłośności i bezawaryjności, kilkakrotnie niższa cena przejechania każdych 100 km, a także brak emisji spalin. Należy do tego również dodać bezpieczeństwo ekonomiczne, gdyż zmiany cen energii elektrycznej są zdecydowanie bardziej przewidywalne od zmian cen ropy naftowej. Potencjalny nabywca takiego auta może również liczyć na ulgi i dopłaty. Obecnie Klaster koncentruje swoją działalność na stworzeniu największego w Europie Centrum Pojazdów Elektrycznych. Instytucja ta będzie odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w aspektach mobilności elektrycznej, takich jak montaż i konwersja pojazdów osobowych i autobusów, produkcja infrastruktury towarzyszącej oraz opracowywanie i programowanie systemów internetowych, serwisów obsługi i aplikacji do zarządzania pojazdami elektrycznymi. Produkty znajdujące się w ofercie Klastra Green Cars mają odpowiadać potrzebom polskich odbiorców i zapewniać najwyższą, światową jakość w przystępnej cenie.

Wprowadzenie na polski rynek pojazdów elektrycznych to ogromny krok naprzód. Nie można jednak zapomnieć o infrastrukturze ich ładowania. Dostępność infrastruktury ładowania odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu dynamiki rozwoju rynku EV. Konieczne jest zapewnienie dużej ilości stanowisk ładowania, aby auta z napędem elektrycznym przestały pełnić rolę samochodu wyłącznie miejskiego.

Ładowanie pojazdów na chwilę obecną popularne jest w miejscach publicznych. Ładowarki stałoprądowe instalowane są w strategicznych lokalizacjach, umożliwiając uzupełnienie zapasu energii w akumulatorach w ciągu niespełna 30 minut. Ciekawym rozwiązaniem jest w tym przypadku instalowanie szybkich ładowarek zmiennoprądowych w miejscach, gdzie przeciętny użytkownik spędza nie mniej niż godzinę, np. parkingi przed kinami i centrami handlowymi.

Miasta i aglomeracje sukcesywnie, choć powoli, prowadzą działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jednakże bez utworzenia sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych umożliwiającej przemieszczanie się w relacjach międzymiastowych, rozwój mobilności elektrycznej będzie znacznie ograniczony. Konieczne jest uzupełnienie sieci punktów ładowania w obszarach miejskich siecią międzyaglomeracyjną.

Stacje ładowania pojazdów mogą być wyposażone w jeden lub kilka punktów ładowania oraz posiadać wbudowane funkcje inteligentnego zarządzania energią. Do „kontaktu” z samochodem, jak i z siecią energetyczną wykorzystują one GSM/GPRS, dzięki czemu sprawdzenie dostępności stacji lub też przebiegu procesu ładowania nie stanowi najmniejszego problemu. Rozbudowa infrastruktury jest niezbędnym elementem zapewniającym komfort użytkowania aut z napędem EV. Co ważne, już dziś istnieje możliwość montażu takiej stacji w domu jednorodzinnym, na ścianie garażu lub jako zewnętrzny dystrybutor, co znaczenie ułatwia potencjalnemu użytkownikowi kontrolę nad poziomem naładowania akumulatorów.

W kontekście tych wyzwań XXI wieku, Klaster Green Cars stawia sobie za cel stworzenie i rozwój rynku samochodów elektrycznych w Polsce oraz infrastruktury ich ładowania i obsługi. Innowacyjny projekt modułowej stacji ładowania sprawi, iż uzupełnianie akumulatora stanie się o wiele łatwiejsze dla użytkowników. W wersji podstawowej rozwiązanie dedykowane będzie dla samochodów osobowych, jednak poprzez rozszerzenie produktu podstawowego o dodatkowy moduł możliwe będzie zwiększenie jego mocy ładowania na potrzeby np. autobusów lub pojazdów dostawczych. Stacja produkowana będzie z polskich komponentów i będzie współpracowała ze wszystkimi modelami pojazdów wyposażonych w gniazdo ładowania CCS lub płytkę indukcyjną. Pojedynczy moduł stacji będzie charakteryzował się maksymalną mocą ładowania stykowego i bezstykowego w granicach 40 kW. Częstotliwość pracy pojedynczego modułu będzie niesłyszalna, co wpłynie na komfort korzystania z urządzenia. Ponadto stacja będzie mogła być zainstalowana w dowolnej lokalizacji. 

Aglomeracje miejskie szukają sposobu na rozwiązanie problemów związanych ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery. Powstają różne pomysły, miasta rozważają zamknięcie centrów miast dla aut czy też rozbudowę miejsc parkingowych w strefach dojazdowych, gdyż około 40% ruchu w centrum to ruch kierowców poszukujących miejsc parkingowych.

Alternatywą dla samochodów osobowych mają być komfortowe i często kursujące autobusy lub tramwaje. Wniosek nasuwa się jeden: aby zredukować  poziom emisji CO2, należy na miasto i transport patrzeć w sposób kompleksowy. Niewielu kierowców zdecyduje się przesiąść do komunikacji miejskiej, jeśli nie będzie ona gwarantować szybkiego i komfortowego czasu przejazdu. Wprowadzenie innowacyjnego systemu komunikacji w postaci rowerów miejskich lub też carsharingu aut elektrycznych jest rozwiązaniem tego problemu.

Idealnym przykładem wdrożenia ekologicznej komunikacji miejskiej są miasta, które postanowiły połączyć komunikację miejską z innowacyjnym systemem wynajmu rowerów publicznych jako niskoemisyjnego środka transportu. System ten może być uzupełnieniem komunikacji miejskiej poprzez łatwą integrację z wiatami przystankowymi i kartami miejskimi. Projekt służy jako najtańszy alternatywny niskoemisyjny środek transportu. Miejskie systemy rowerowe nie są już w naszym kraju czymś niezwykłym. Wypożyczając jednoślad na określony czas, nie musimy się martwić o jego utrzymanie i przechowywanie ani odstawiać w to samo miejsce, z którego go wypożyczyliśmy.

Stosowanie aut elektrycznych w przypadku systemów carsharingowych na świecie jest częstym, choć nie jedynym rozwiązaniem. Wśród zalet tej usługi na jednym z pierwszych miejsc wskazuje się ekologię, gdyż wdrożenie carsharingu aut elektrycznych idzie w parze z  realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisję Europejską. Pomoże ono m.in. w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Klaster Green Cars jest gotowy wdrożyć do użytku flotę samochodów elektrycznych, które byłyby wykorzystane w sieci carsharingu, a także dzięki innowacyjnej technologii wprowadzić do użytku samochody spalinowe, które zostaną poddane konwersji na silniki elektryczne.

Dodatkowo carsharing w formie elektrycznej jest zwykle reklamą tego rodzaju aut, a posiadacze własnych samochodów elektrycznych często mogą bezpłatnie korzystać ze stacji ładowania pojazdów działających w systemie.