logo

Projekty

Zobacz więcej

GREENPL.EU INVEST GROUP

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

GreenPL.eu Invest Group działa w trzech głównych obszarach gospodarki XXI wieku: energetyce odnawialnej, innowacyjnych technologiach oraz mobilności elektrycznej. Podmioty wchodzące w skład Grupy realizują innowacyjne projekty o dużym potencjale biznesowym, które przynoszą znaczące zyski nam oraz naszym klientom i inwestorom.

STRATEGIA

GreenPL.eu Invest Group to wyspecjalizowane, wzajemnie uzupełniające się spółki nastawione na wspólny cel – realizację przedsięwzięć o atrakcyjnych stopach zwrotu i minimalnym ryzyku. Wspólnie dążymy do zwiększenia portfolio realizowanych projektów i budowania pozycji Grupy na rynkach w Polsce, Europie i na świecie.

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

Naszym atutem jest doświadczona kadra ekspertów wyspecjalizowanych w przygotowaniu i realizacji nowoczesnych i przyjaznych środowisku projektów oraz współpraca z solidnymi, globalnymi partnerami technologicznymi oraz finansowymi. . Łączymy wiedzę i doświadczenie naszych partnerów realizując coraz ambitniejsze projekty.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Naszym strategicznym celem jest rozwój rynku innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska. Realizujemy projekty w różnych gałęziach gospodarki, przygotowujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania o dużym potencjale biznesowym, generujemy nieprzeciętne zyski napędzając ogólny rozwój gospodarczy i społeczny.

INWESTYCJE

Realizowane przez nas inwestycje tworzą ogromny potencjał biznesowy dzięki wysokiej rentowności i efektywnemu zarządzaniu zarówno ryzykiem technologicznym jak i finansowym. Sukces naszych przedsięwzięć zapewniają: interdyscyplinarny zespół ekspertów, sprawdzone techniki zarządcze oraz efektywne pozyskiwanie kapitału.

SUKCESY

Grupa z sukcesem zrealizowała wiele projektów rozwojowych i inwestycyjnych w oparciu o różnorodne źródła finansowania: środki dotacyjne, fundusze inwestycyjne oraz kredyty technologiczne. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy przedsięwzięcia technologiczne, inwestycyjne i partnerskie w kilkunastu krajach Europy i Świata.

NIERUCHOMOŚCI

Sukces realizacji przedsięwzięć biznesowych zapewnia nam również skuteczna polityka inwestycyjna w obszarze nieruchomości. Inwestujemy w nieruchomości rolne, przemysłowe i specjalne, charakteryzujące się atrakcyjnymi stopami zwrotu lub możliwością realizowania projektów deweloperskich o dużym potencjale rynkowym.